Panasonic Aquarea Super Booster

CO2_Replacement-1

Den idealiska lösningen för att spara mer och öka
kapaciteten för befintliga värmesystem och frånluftssystem – en kostnadseffektiv lösning vid byte av CO2-enheter. Med Panasonic Aquarea-värmepumpar används ingen kostsam elektrisk reservvärmare. Värmesystemets effektivitet förbättras betydligt och energikostnaderna sänks.

Ladda ner pdf: Aquarea Super Booster

Klimatservice

Klimatservice